Odżelaziacze wody

To kolumny filtracyjne sterowane głowicą czasową bądź objętościową do których aplikuje się specjalnie do tego przystosowane złoże filtracyjne bądź mieszankę złóż filtracyjnych. To urządzenia bezobsługowe usuwające z wody zbędne pokłady żelaza.

Zmiękczacze wody

To urządzenia, które na drodze wymiany jonowej redukują podwyższony stopień twardości wody. Za proces zmiękczania odpowiada żywica jonowymienna. Urządzenia te są dostępne w różnych konfiguracjach w zależności od wydajności filtracji.

Kolumny węglowe

Kolumny węglowe i węgiel aktywny poprawiają walory organoleptyczne wody. Wykorzystuje się je m.in do poprawy smaku, zapachu i barwy wody. Kolumny węglowe absorbują również metale cieżkie, które mogą występować w wodzie.