Odżelaziacze wody

To kolumny filtracyjne sterowane głowicą czasową bądź objętościową do których aplikuje się specjalnie do tego przystosowane złoże filtracyjne bądź mieszankę złóż filtracyjnych. To urządzenia bezobsługowe usuwające z wody zbędne pokłady żelaza.

Wejdź po więcej

Zmiękczacze wody

To urządzenia, które na drodze wymiany jonowej redukują podwyższony stopień twardości wody. Za proces zmiękczania odpowiada żywica jonowymienna. Urządzenia te są dostępne w różnych konfiguracjach w zależności od wydajności filtracji.

Wejdź po więcej

Kolumny węglowe

Kolumny węglowe i węgiel aktywny poprawiają walory organoleptyczne wody. Wykorzystuje się je m.in do poprawy smaku, zapachu i barwy wody. Kolumny węglowe absorbują również metale cieżkie, które mogą występować w wodzie.

Wejdź po więcej