Usuwanie żelaza z wody jako proces

Przekroczone normy żelaza w wodzie, które nie spełniają norm zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia to częsty problem posiadaczy własnego ujęcia wody – studni głębinowej. W przypadku wody wodociągowej zjawisko przekroczonego żelaza nie występuje. Wodociągi jako dostawcy wody publicznej muszą dbać o to, by woda przez nich dostarczana spełniała wszystkie normy.

Żelazo trafia do wody ze skał i z gleby. Może pochodzić również ze ścieków. Żelazo jakie rozpuszczone jest w wodzie najczęściej występuje w postaci związków: dwuwartościowych i trójwartościowych.

W celu doboru najbardziej optymalnej technologii odżelaziania wody zaleca się przeprowadzić kompleksową fizykochemiczną analizę wody.

Sprawdzone metody na odżelazianie wody

Usuwanie nadmiernych pokładów żelaza, które rozpuszczone są w wodzie odbywa się poprzez wstępne utlenienie a następnie poprzez filtrację i adsorpcję cząsteczek żelaza na specjalnie do tego przygotowanym złożu filtracyjnym bądź mieszance złóż filtracyjnych.

Odżelaziacze wody to butle (kolumny) wolnostojące, które zasypuje się specjalnie do tego przygotowanym złożem filtracyjnym. To urządzenia, które działają całkowicie bezobsługowo a pracą całego systemu kieruje głowica sterująca.

Rozmiar i wydajność filtracji zastosowanego odżelaziacza wody dobiera się na podstawie analizy wody oraz wskazanego przez użytkowników zapotrzebowania na wodę. Często za odżelaziaczem wody stosuje się dodatkowy stopień filtracji wody w postaci filtra mechanicznego lub lampy bakteriobójczej.

Żelazo w wodzie to liczne problemy

Nieprzyjemny zapach siarkowodoru, żółte plamy na ubraniach po praniu, żółta woda w zlewie, rdzawa i zniszczona przez korozję instalacja woda w budynku to najbardziej charakterystyczne objawy wysokiego stężenia żelaza w wodzie. Taka woda nie nadaje się do użytkowania.

Złoża do usuwania żelaza z wody

Obecnie najczęściej wykorzystywane złoża w procesie odżelaziania wody to: Klarsanit (Ironit), Defeman, Crystal Right i Greensand. Przed wyborem konkretnego rodzaju złoża zaleca się kontakt z firmą zajmującą się profesjonalnym uzdatnianiem wody.