Twardość wody to właściwość, spowodowana obecnością w niej rozpuszczonych soli, przede wszystkim wapnia i magnezu. Stężenie obu tych pierwiastków decyduje o twardości ogólnej wody, co wiąże się bezpośrednio z procesem powstawania osadów (oba związki łatwo się krystalizują).

Niestety twarda woda w domu nie jest pożądana, ponieważ może ona powodować liczne uszkodzenia i awarie różnego rodzaju sprzętów. Problemy z twardą wodą występują praktycznie na terenie całej Polski, na szczęście jednak są sposoby na twardą wodę.

Przyczyna powstawania twardości wody

Twarda woda to woda cechująca się wysokim stężeniem soli wapnia i magnezu. najbardziej miękka woda w naturze to woda deszczowa. Woda padająca z chmur ma niemal zerową twardość. Od chwili zetknięcia się z ziemią zachodzi proces jej wzbogacania różnymi składnikami – zarówno zanieczyszczeniami, jak pozytywnymi w działaniu minerałami. W zależności od długości drogi, jaką pokona woda i rodzaju gruntu, przez który przepływa (na powierzchni lub w szczelinach skał), jej twardość może być wyższa lub niższa.

Skale twardości wody

Twardość wody najczęściej wyraża się w stopniach niemieckich (dH) lub mg CaCO3/dm3. Dopuszczalna wartość dla wody spożywczej, to według polskiej normy 60-500 mg CaCO3/dm3.

Więcej informacji o twardej wodzie i walce z nią znajdziesz tu: https://www.zestudni.pl/blog/czy-w-polsce-jest-twarda-woda/