Smaczną wodę, krystalicznie czystą i wolną od mikrobów chorobowych chcą pić wszyscy. Woda to życia, bez niej nie istniał by żaden organizm, więc należy jej się olbrzymi szacunek.

Niszczenie środowiska, spływające do rzek, jezior i zbiorników wodnych różne nieczystości sprawiają, że woda przed wpuszczeniem jej do systemu rur wodociągowych musi zostać uzdatniona do picia.

W oczyszczalniach przemysłowych są stosowane różnego rodzaju filtry i środki chemiczne, jak również czynniki biologiczne, które doprowadzają wodę do stanu bezpiecznego spożycia.

Indywidualne gospodarstwo domowe również może założyć tego typu „oczyszczalnię” wody

Wystarczy zainstalować specjalne urządzenie tak zwane stacja wielofunkcyjna i problem z twardością wody oraz zanieczyszczeniami żelaza, manganu czy amoniaku szybko zniknie. Stacja wielofunkcyjna systemem filtrów oczyszcza wodę i reguluje jej twardość.

Bardzo przydatnym urządzeniem jest odżelaziacz wody. Jest to stalowy zbiornik, wysoko odporny na korozję. Posiada zamontowane filtry, ale jego główne zadanie to napowietrzanie wody, dzięki czemu łatwiej usunąć jest związki żelaza, powodujące osad na sanitariatach i żółtawy kolor wody.

Problemem są też drobnoustroje. Mimo że ich nie widać są obecne w wodzie i jeżeli jest ich zbyt duże stężenie może dojść do zachorowań wśród ludzi. Dlatego najlepszym odkażaczem wody jest lampa bakteriobójcza. Wydziela ona promieniowanie UV, które likwiduje drobnoustroje chorobowe nie zmieniając przy tym składu wody.

Gdzie szukać urządzeń do uzdatniania wody?

Wszystkie te urządzenia są powszechnie dostępne w sklepach z branży uzdatniania wody, a ich działanie zasadniczo poprawia jakość wody pitnej.