Woda to element naszego życia. Z wody korzystamy każdego dnia i nie wyobrażamy sobie, aby było inaczej. Jednak, aby woda faktycznie miała życiodajne właściwości, a nie wpływa negatywnie na nasze zdrowie należy wykonywać specjalistyczne badanie konkretnych parametrów wody.

Fizykochemiczna analiza wody jak również badanie wskazujące bakterie w wodzie – czyli badania mikrobiologiczne powinny być przeprowadzane raz w roku. Pozwolą one również na łatwiejszy dobór filtrów do wody.

Dlaczego wodę ze studni należy badać raz w roku?

Wynik badania rozwieje ewentualne obawy lub pozwoli dobrać urządzenia do uzdatniania, jeśli okażą się potrzebne. Badanie jakości wody z przydomowej studni powinno się powtarzać co roku, aby mieć pewność, że jej jakość się nie pogorszyła na przykład na skutek przenikania do wód gruntowych nieczystości z nieszczelnego szamba lub środków używanych do nawożenia pól i ochrony roślin.

Takie zagrożenie dotyczy zwłaszcza studni, w których woda jest pobierana z niedużych głębokości. Należy również pamiętać o stopniowym pogarszaniu się jakości wody w studniach wierconych.

Śpij spokojnie

Analiza fizykochemiczna oraz bakteriologiczna oraz ich jednoznaczne wyniki pozwolą spać spokojnie i nie martwić się o to, że dostarczamy rodzinie zanieczyszczoną wodę.