Kondycjonowanie wody przemysłowej jest metodą usuwania z niej wszystkich niepożądanych chemikaliów oraz zanieczyszczeń, a także zmieniania składu mineralnego. Proces ten zmniejsza również twardość wody przemysłowej oraz zapobiega nagromadzaniu się kamienia.

Kondycjonowanie może być również wykorzystywane do filtracji lub oczyszczania wody przemysłowej w celu poprawy różnych jej właściwości. Korzyści z uzdatniania wody obejmują nie tylko redukcję zanieczyszczeń i poprawę jakości wody, ale również obniżenie kosztów operacyjnych. Firma Transhelsa posiada w tym zakresie kompleksową ofertę usług i produktów, znajdujących zastosowanie m.in. w układach chłodniczych.

Woda uzupełniająca

Gdy woda krąży w układzie chłodniczym, jej część zostaje utracona w celu odparowania, spływa do drenażu i odcieka. Wodę tę należy zastąpić wodą znaną jako woda uzupełniająca. Podobnie jak woda do uzupełniania kotła, woda do uzupełniania wieży chłodniczej może być pobierana z różnych źródeł, zarówno wody surowej, miejskiej lub studni, jak i przetworzonych ścieków. W niektórych przypadkach woda źródłowa musi być również poddana obróbce pod kątem twardości lub usunięcia krzemionki czy dostosowania pH. Po przyjęciu strumień jest zwykle filtrowany przez jedną lub więcej jednostek filtracyjnych, w celu usunięcia osadu, zmętnienia oraz pozostałości materiału organicznego. Filtracja jest stosowana do obróbki wstępnej. Może to być opłacalny sposób zapobiegania obrastaniu i nadmiernej konserwacji bardziej czułych urządzeń końcowych.

Zmiękczanie i uzdatnianie wody przemysłowej

Jeśli w wodzie źródłowej występuje duża twardość, można użyć zmiękczającej żywicy lub zmiękczacza membranowego. Jeśli zanieczyszczenia te pozostaną obecne, mogą powodować osadzanie się kamienia i rdzy. W zależności od jakości wody zasilającej, zmiękczanie może poprawić efektywność wykorzystania wody w układzie chłodniczym. Strumień jest zazwyczaj poddawany obróbce chemicznej, która może obejmować zastosowanie inhibitorów korozji w celu zneutralizowania kwasowości. Wykorzystywane są także algicydy lub biocydy, w celu ograniczenia wzrostu zanieczyszczeń biologicznych. Stosuje się ponadto inhibitory kamienia, aby zapobiec tworzeniu się kamienia na rurach i innych składnikach. Produkty te posiada w swojej ofercie Transhelsa.

Filtracja wody przemysłowej

Wiele układów chłodniczych zaprojektowano do recyrkulacji wody po użyciu. W takim przypadku jednostka filtracyjna z bocznym strumieniem będzie pomocna w usuwaniu wszelkich problematycznych zanieczyszczeń, które przedostały się do nie np. przez wycieki. Istnieją różne rodzaje możliwości operacyjne po uzdatnieniu, które mogą być stosowane w zależności od warunków przemysłowych. Jeżeli do schłodzenia wymagane są duże ilości wody lub w miejscu instalacji brakuje wody, można zdecydować się na uzdatnianie wody za pomocą odwróconej osmozy. W celu odprowadzania wody przedmuchowej lub wody upustowej można zastosować inne układy oczyszczania, aby zminimalizować koszty unieszkodliwiania. Można też sprowadzić strumień odpadów zgodnie z przepisami dotyczącymi usuwania.

Chcesz wiedzieć więcej o czyszczeniu instalacji wodnej? Napisz lub zadzwoń do nas.